Ar butas iš karto bus mano nuosavybė?

Kol nuomositės būstą, nuosavybės teisė iki trišalės sutarties įvykdymo priklausys Pardavėjui. Pasibaigus sutarties terminui, Jūs įgausite pirmumo teisę jį įsigyti, t.y. Jūs galėsite kreiptis į banką dėl paskolos būstui įsigyti arba likusią sumą apmokėti iš savų lėšų ir tokiu būdu tapti jo savininku.

Compare