Įsipareigojimų nevykdymas. Kas nutinka, jei Nuomininkas jų nevykdo?

Tokiu atveju „Bepradinio“ komanda susisieks su pirkėju siekiant išsiaiškinti susidariusias aplinkybes ir rasti visoms išperkamosios nuomos sandorio šalims priimtiną sprendimą. Jo neradus, išperkamosios nuomos sutartis būtų nutraukta anksčiau laiko pagal sutartyje numatytas sąlygas, būtas ir toliau liktų Pardavėjo nuosavybe, Pardavėjui taip pat liktų ir visos iki tol sumokėtos įmokos, o Pirkėjas turėtų apleisti Jūsų patalpas išperkamosios nuomos sutarties pabaigos pagrindu.

Tuomet Pardavėjas įgyja teisę parduoti butą kitam Pirkėjui.

Compare