Sutarties pasirašymas. Kas pasirūpins išperkamosios nuomos sandorio sudarymo formalumais?

Išperkamosios nuomos sandorio sudarymu pasirūpins „Bepradinio” komanda. Mūsų atsakomybės:

  • Suderinsime pardavimo sąlygas;
  • Parengsime išperkamosios nuomos sutartį ir suorganizuosime jos pasirašymą;
  • Surinksime avansą ir visas pagal sutartį priklausomas mokėti įmokas;
  • Spręsime teisinius klausimus kylančius iš Pirkėjo pusės;
  • Administruosime tinkamą įmokų mokėjimą;
  • Padėsime užbaigti sutarties įvykdymą t.y. notarinio sandorio sudarymą arba Pirkėjo išsikraustymą iš buto.

Compare