Būsto vertės kaupimas. Kokią dalį būsto vertės sukaupsiu per sutarties terminą?

Kiekviena sutartis yra indviduali, tačiau galima įvardinti, kad sukaupsite ne mažiau 20% buto vertės, išskyrus tuos atvejus kai sutartis yra nutraukiama (būstas išsiperkamas) ankščiau laiko.

Compare